analityczny


analityczny
analityczny {{/stl_13}}{{stl_8}}przym. Ia {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'dotyczący analizy, wykorzystujący metodę analizy, przeprowadzający analizę': {{/stl_7}}{{stl_10}}Rozprawa analityczna. Metoda analityczna. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'zdolny lub skłonny do analizy, wyspecjalizowany w przeprowadzaniu analiz, analizujący': {{/stl_7}}{{stl_10}}Analityczny umysł. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_7}}'dokonujący analiz składu chemicznego lub ilościowego określonych substancji': {{/stl_7}}{{stl_10}}Pracownia analityczna. Chemia analityczna. <gr.> {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • analityczny — «odnoszący się do analizy; stosujący, przeprowadzający analizę; skłonny do analizy, analizujący» Metoda analityczna. Studium analityczne. Analityczny umysł. ∆ chem. Chemia analityczna «dział chemii zajmujący się metodami określania chemicznego… …   Słownik języka polskiego

  • Danuta Joppek — Danuta Joppek, 2009 Danuta Joppek was a Polish painter. She was curator and co organiser of some exhibitions in Poland and abroad, and the author of analytical texts about art. Contents 1 …   Wikipedia

  • analitycznie — «w sposób analityczny, za pomocą analizy, metody analitycznej» Myśleć analitycznie …   Słownik języka polskiego

  • analityczność — ż V, DCMs. analitycznośćści, blm rzecz. od analityczny Analityczność umysłu …   Słownik języka polskiego

  • faktor — m IV, D. a, Ms. faktororze; lm M. y 1. rzad. «jedna z przyczyn; element, czynnik» 2. chem. «mnożnik analityczny» 3. B.=D.; lm M. faktororzy a. owie, DB. ów przestarz. «pośrednik w różnych sprawach; ten, kto stara się doprowadzić do jakiejś ugody» …   Słownik języka polskiego

  • wapienny — I przym. od wapień Skały wapienne. ∆ Piec wapienny → wapiennik w zn. 3 II przym. od wapń ∆ Gleby wapienne «gleby powstałe ze skał zawierających znaczne ilości wapnia (np. z wapieni, margli, dolomitów)» ∆ Mleko wapienne «zawiesina wodorotlenku… …   Słownik języka polskiego

  • analitycznie — {{/stl 13}}{{stl 8}}przysł. {{/stl 8}}{{stl 7}} za pomocą analizy, w sposób analityczny : {{/stl 7}}{{stl 10}}Rozważyć coś analitycznie. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • analityczność — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. analitycznośćści, blm, {{/stl 8}}{{stl 7}}od przym. analityczny: Analityczność dowodzenia. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień